Gereformeerde kerk Giessen-Rijswijk

Op dit moment zijn wij een gemeente, waarin het vieren van Gods aanwezigheid in prediking, in liederen, gebeden, en ..........

van Gods aanwezigheid in prediking, in liederen, gebeden, en in de tekenen van doop, avondmaal en zegen belangrijk is. Hierin vinden we de ruimte voor verschil in geloofsbeleving, en bijzondere aandacht voor de jeugd belangrijk. Dit heeft o.a. geleid tot een brede liturgische inzet.
Daarnaast zijn wij een zorgzame gemeente…
waarin men zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
Omzien naar elkaar dmv. bezoekwerk en pastoraat vanuit de opdracht van ‘herder zijn voor elkaar’ in navolging van Jezus behoort tot de basis, die wij willen behouden.
Wij zoeken naar concentratie op de kern van het evangelie van Jezus Christus…
Onder ons leeft verlangen naar persoonlijke geloofsverdieping en een positieve uitstraling hebben naar buiten. Aandacht voor het Woord en het werk van de Heilige Geest in deze tijd, oog voor toerusting, en een divers ontmoetingsaanbod is hiervan het gevolg.
Visie/droom
Daarnaast willen wij een levende gemeenschap van Jezus Christus zijn…
waarin de bevrijdende boodschap van het evangelie ons samenbindt, steunt, vasthoudt en uitstraalt naar buiten.