Informatieavond druk bezocht

De inwoners van Giessen en Rijswijk gaven massaal gehoor aan de uitnodiging van de Stichting Één-Giessen/Rijswijk en de gemeente Woudrichem om bijgepraat te worden in de ontwikkeling van het centrumplan voor de beide kernen.

Burgemeester Noordergraaf benadrukte in zijn betoog dat inspraak en inbreng van de inwoners van groot belang is voor de instandhouding van de leefbaarheid in de woonkernen en hij prees de aanwezigen voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het IDOP. Dit plan ligt als visiedocument aan de basis van alles wat momenteel in Giessen en Rijswijk staat te gebeuren.

Vervolgens gaf wethouder Bergsma een toelichting op de planologische ontwikkelingen als gevolg van het verrijzen van een Brede School, het nieuwe zwembad en de verplaatsing van de sportvelden.

Wethouder De Peuter informeerde de aanwezigen over de voortgang van de reconstructie van de Parallelweg. Ook hij bedankte de bewoners voor hun inbreng van bij de planning en uitvoering van dit project.
Namens Woonlinie gaf Rick Broere een toelichting op de plannen en laatste stand van zaken met betrekking op de bouw van de Brede School. Nu zijn er een 5-tal partijen die straks –de planning is voorjaar 2015- vanuit één multifunctioneel gebouw onderwijs, opvang en jeugdzorg en fysiotherapie zullen aanbieden.
Dhr. Roeloef Wind gaf, mede namens de beide voetbalverenigingen, inzage in de plannen en de planning voor het nieuw te bouwen sportcomplex voor de fusieclub GRC 14. Middels een op de clubkleuren afgestemde artist-impressie toonde hij de aanwezigen een zeer realistische voorstelling hoe dit sportpark er uit zal komen te zien, en dat is werkelijk veelbelovend.
Aan het einde van de avond gaf Wim Duizer, als voorzitter van de Stichting Één-Giessen/Rijswijk, een korte terugblik op het gehele proces van planvorming in 2009 tot realisatie 2014. Hij wees erop dat er tot nu toe veel achter de schermen gewerkt is en dat er in relatief korte tijd veel tot stand is gekomen. Hij noemde het samengaan van de beide basisscholen, de fusie van de beide voetbalverenigingen, de aanbesteding van het nieuwe sportpark Almbos en de bouw van een brede school. Hij bedankte de gemeente en alle overige betrokkenen voor hun positieve instelling en coöperatieve inbreng. Er kan veel gebeuren in 5 jaar. De toekomst voor Giessen en Rijswijk ziet er goed uit.

11-10-2013/Herman Schreuders

Klik hier voor een beeldimpressie

Centrumplan in opinierende raad!!

Aanstaande dinsdag 17 september wordt in het Gemeentehuis in Woudrichem een Opiniërende Raadsvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering worden twee agendapunten behandeld die van belang zijn voor de kernen Giessen en Rijswijk. Het betreft agendapunt 4 en 5:
Als u op de link klikt komt u op de site van de gemeente waar u de documenten kunt vinden voor deze agendapunten.
Als Stichting 1 Giessen-Rijswijk zullen wij aanwezig zijn om onze steun voor de ingediende plannen te laten zien. Om duidelijk  te laten merken dat wij als inwoners van Giessen Rijswijk het belangrijk vinden dat wij een mooi centrum willen zouden wij graag de publieke tribune geheel gevuld willen zien met mensen die ook de plannen voor een gemeenschappelijk Centrum en voor ons toekomstig sportpark steunen.

Graag nodigen wij u daarom uit op 17 september om half 8 de vergadering vanaf de publieke tribune mee te maken. We kunnen dan de Gemeenteraad en het College van B&W laten zien dat we streven naar een verdere verbetering van de leefomgeving in Giessen en Rijswijk.

Tot ziens in het Gemeentehuis.
Stichting één Giessen-Rijswijk

Subsidie nu snel aanvragen

woensdag 15 oktober 2008 |

GIESSEN/RIJSWIJK – De Stichting Eén Giessen-Rijswijk heeft de gemeente Woudrichem gevraagd vóór 1 november bij de provincie een subsidieverzoek in te dienen voor het opstellen van een IDOP: integraal dorps ontwikkelings plan. “Zo’n plan kost zo’n 60.000 euro.
Je kunt bij de provincie de helft subsidie krijgen”, aldus Jan de Pender van de stichting.

Voorwaarde voor de subsidieverlening is wel dat de bevolking, verenigingen en instellingen bij het opstellen en uitvoeren van het IDOP betrokken worden. De gemeente moet daarbij de regie hebben.

Verder wordt volgens De Pender gekeken of in het plan aandacht is voor cultuur, huisvesting voor jongeren en ouderen, ontmoetingsplaatsen, horeca, winkels, sportmogelijkheden et cetera. Volgens De Pender kan het Dorps Ontwikkelingsplan (DOP) van de stichting, prima dienen als uitgangspunt voor het IDOP.

Naast subsidie voor het (laten) opstellen van het IDOP, zijn er mogelijkheden forse subsidie (tussen 2,5 ton en een miljoen) te krijgen voor twee specifieke, wat afwijkende projecten. “Wij denken aan een nieuwe uitrit voor Hak en aan het dorpsplein.”

Als iedereen het eens is over een IDOP, kan dat in ‘Den Bosch’ deuren openen voor ontwikkelingen die nu wellicht moeilijk liggen, stelt De Pender. “Maar dan moeten we wel dingen samen doen.” Volgens de stichting kan een onderzoeksbureau een IDOP in vijf maanden klaar hebben. De gemeente onderzoekt serieus of nu het beste moment is subsidie aan te vragen. “Gezien bepaalde voorwaarden zou het eventueel beter kúnnen zijn dat later te doen”, aldus een woordvoerster.

Bron: Brabants Dagblad

Giessen en Rijswijk leeggehaald

GIESSEN/RIJSWIJK – De stichting Eén Giessen Rijswijk is vorige week door de gemeente Woudrichem geïnformeerd over het afblazen van M-Gras: het plan voor een sportcomplex voor Rijswijkse Boys, Giessen en atletiekclub Altena Road Runners aan De Rietdijk-Noord.

“Wij wilden daar alleen aan meewerken als er ook een zwembad en sporthal bij zouden komen”, stelt Jan de Pender namens de stichting. Hij is er niet gerust op dat voorzieningen als sporthal, zwembad en bibliotheek in het tweelingdorp blijven. “In het activiteitenplan van de gemeente staat dat het zwembad behouden moet blijven voor het Land van Heusden en Altena en de sporthal voor de geméénte.

Verder is sprake van een centrale bibliotheek die naar de kern Woudrichem zou moeten, waarna Giessen een dependance houdt. Als ik dat zo lees, krijg ik de indruk dat Giessen en Rijswijk leeg worden gehaald.”

Overigens is de kans groot dat een eventueel nieuw zwembad bij de sportvelden in Andel komt. Die plek is ook aantrekkelijk voor buurgemeente Aalburg, dat met Woudrichem onderzoekt om samen een nieuw bad te bouwen. Volgende maand discussiëren beide gemeenteraden daar over.

Bron: Brabants Dagblad

 

Eenmalige kans voor nieuw dorpshart

Dit is een éénmalige kans om Giessen en Rijswijk een nieuw dorpshart te geven.” Jan de Pender, bestuurslid en woordvoerder van de Stichting Eén Giessen Rijswijk laat er geen misverstand over bestaan: het is nu of nooit.

Maar het moet wel góed gebeuren. Zo niet, dan zou het angstbeeld van velen wel eens bewaardheid kunnen worden, vreest hij. “als de politiek té hard van stapel loopt met het zoeken van een oplossing voor de sportvelden van rijswijkse boys en giessen en kiest voor het oude plan dat nu weer op tafel ligt, dan ontstaat er geen leefbaar dorp maar een woondorp. En daar zitten de mensen echt niet op te wachten.”

Stichting eén giessen rijswijk heeft z’n huiswerk gedaan. Er ligt nu een zelfgemaakt, zogeheten dorps ontwikkelings plan (dop). Een plan op hoofdlijnen. Het is inmiddels gepresenteerd aan onder meer de gemeente woudrichem, de besturen van de voetbalclubs giessen en rijswijkse boys, de twee schoolbesturen, ondernemers en omwonenden.

Dat de groep betrokkenen groot is, geeft al aan hoe veelomvattend het plan van de stichting is. Mocht het tot uitvoering komen, dan wordt er de komende tien jaren heel wat gebouwd en verhuisd in giessen en rijswijk. In de plannen is rekening gehouden met riviertje de alm en met het bedrijf hak. “dat bedrijf zit er nu eenmaal. Wel moet er een goede ontsluiting komen. Dat kan door de bestaande ontsluiting via het jagerspad iets aan te passen en te verbeteren, of door een nieuwe ontsluiting te maken via de uiterwaarden”, stelt de pender. Het laatste heeft de voorkeur van de stichting.

Los van de procedures die gevolgd moeten worden, zou de uitvoering volgens de stichting moeten beginnen met de verhuizing van rijswijkse boys en giessen naar een nieuw sportcomplex. Wáár dat sportpark moet komen, daar maakt eén giessen rijswijk zich niet druk over. “we vinden dat de clubs daar zelf maar uit moeten komen.”

Wat in ogen van de stichting in elk geval níet moet gebeuren, is dat alleen de velden van rijswijkse boys vrijkomen. “onze angst is dat daar, aan de ene kant van de parallelweg, straks alleen huizen komen. En aan de andere kant, op het huidige terrein van voetbalclub giessen, alleen een nieuw sportcomplex voor giessen, rijswijkse boys en altena road runners.”

Nee, de stichting wil veel verder gaan: centrale woorzieningen op de velden van rijswijkse boys en op de plek van sporthal de jager en zwembad de kikvors; en huizen op de velden van giessen, om de plannen voor het dorpshart te kunnen betalen.

De aanleg van een nieuw sportpark en de verhuizing van beide voetbalclubs moet de vallende rij dominostenen dus in gang zetten. “met bij het nieuwe sportpark een mogelijkheid voor binnensport”, vindt de stichting. Moet dat een volwaardige sporthal zijn? “dat hoeft niet perse, maar het mag wel”, reageert de pender.

De volgende stap is de nieuwbouw van de twee scholen, op de terrein van rijswijkse boys. Daar kan ook een woonzorgcomplex worden gebouwd. Elders, op de plaats van de scholen en de seniorenwoningen tussen kruisstraat en enghweg, komt zo grond vrij voor woningbouw. Ook op de velden van giessen kunnen in de tussentijd huizen worden gebouwd, om de aanleg van het dorpshart mede te betalen.

Later kunnen een multifunctioneel centrum plus medisch centrum en een bibliotheekvoorzieningen worden gebouwd; met als laatste grote stap de verhuizing van winkelcentrum de zalmpassage naar het nieuwe dorpshart, dat ook twee parkeerplaatsen en een echt dorpsplein moet krijgen. “dat zijn we inmiddels tien jaar verder”, denkt de pender.

Hij beseft dat een dergelijke lange periode een probleem kan zijn voor de politiek. “de politiek moet scoren, het liefst op korte termijn. Maar scoren kan ook door samen met de bevolking een goed plan voor de toekomst te maken.”

Bron: brabants dagblad