Nieuws Stichting 1GR

Door Wim Duizer

Op 4 juni jl. hebben we samen met het voltallige B&W de bewonersavond in het Brabantse land gehad. Voor ons als stichting was het heel fijn dat daarbij zoveel mensen uit Giessen en Rijswijk aanwezig waren. Dat geeft aan dat er vanuit de samenleving veel belangstelling is voor de toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeenschap.

We realiseren ons dat, ondanks de grote opkomst, we hiermee toch maar een klein deel van de bevolking hebben bereikt. Dit artikel in De Koppelaar wordt door een breder deel van onze inwoners gelezen. We hopen zo belangstelling te wekken voor onze idee-en over de leefbaarheid in de toekomst.

Als stichting hebben we op deze avond uitgelegd wat onze visie is op de toekomst. Helder is dat onze missie recht overeind blijft. Deze was en is: optimaliseren van de leefbaarheid in Giessen en Rijswijk door integratie en samenwerking.
Op deze avond hebben we als stichting drie aandachtspunten benoemd, die we samen met nieuw te vormen werkgroepen uit willen gaan werken, te weten:
– Centrum
– Zorg en huisvesting
– Veiligheid en buurtpreventie

Een aantal personen heeft zich al voor deze werkgroepen opgegeven, maar we willen hier graag meer mensen bij betrekken. Hierbij de oproep: als je belangstelling hebt voor één van de genoemde onderwerpen en een bijdrage wilt leveren aan een gezonde samenleving, geef je dan op via het intekenformulier op de website www.1gr.nl.

Het e-mailadres van de stichting is: secretariaat@1gr.nl.

Verder is op deze avond wat uitvoeriger stilgestaan bij het onderwerp buurtpreventie. Ook daar hebben zich al verschillende mensen voor aangemeld. Graag willen we hier een vervolg aan geven en wel samen met de gemeente en de politie.

Op 2 september gaan we uitgebreider op dit onderwerp in. Deze avond begint om 19.30 uur op het gemeentehuis. Wijkagent Job van Breugel zal hier waarschijnlijk bij aanwezig zijn.

Ook een interessante avond is die in het Brabantse Land op 6 oktober, georganiseerd door de gemeente: ex-inbreker Evert Jansen zal de inwoners van Rijswijk en Giessen het een en ander gaan vertellen over een veiligere omgeving. Op beide avonden is iedereen welkom.

Zeer geslaagde actie Giessen-Rijswijk Schoon

Ongeveer 70 vuilniszakken gevuld met vooral achteloos weggegooid verpakkingsmateriaal, vuurwerkrestanten en lege flesjes en blikken, samen 350 kg restafval, was het ‘zichtbare’ resultaat van de voorjaarsschoonmaak in Giessen en Rijswijk. Stichting 1 GR haakte zaterdag 16 maart jl. samen met de gemeente Woudrichem in op de actie NL doet door met 25 vrijwilligers een rondgang door de beide dorpen te maken en zwerfafval op te ruimen. Inzet van deze actie was vooral een statement af te geven dat een schoon en leefbaar Giessen en Rijswijk niet alleen een zaak van de overheid is maar dat daar ook een verantwoordelijk ligt voor de inwoners.

Namens de gemeente Woudrichem ondersteunden Dhr. Ron Boterblom –hoofd openbare werken- en wethouder Bas de Peuter dit initiatief door letterlijk ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Samen met het Bestuur van de St 1 GR , de volledige CDA fractie en een 10 tal spontaan op komen draven dorpsbewoners werd van 09.00 tot 11.30 uur op een ludieke wijze uitvoering gegeven aan deze voorjaarsschoonmaakDe actie Giessen-Rijswijk Schoon, in het kader van NederlandDoet.nl, is een grandioos succes gebleken.

Klik hier voor een fotoimpressie

Definitief verslag 1e bewonersavond

Het verslag van de eerste bewonersavond is nu definitief vastgesteld. Nadat alle bezoekers en ook alle bewoners konden reageren op het concept zijn de op- en aanmerkingen besproken en verwerkt. Het definitieve verslag kunt u hier lezen