Enkele weken geleden hebben Erik en Arie van GRC 14 en Aline en Jennifer van fanfare Kunst en Vriendschap Rijswijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
Door het wegvallen van het dorpshuis in Rijswijk moest de fanfare op zoek naar een andere locatie om te kunnen repeteren. Omdat de accommodatie van GRC 14 prachtig centraal gelegen is, ontstonden er gesprekken over de mogelijkheid om met het orkest te oefenen in de kantine. De kantine heeft niet alleen een mooie akoestiek, maar biedt ook nog eens meer dan voldoende ruimte aan het voltallige orkest.
De accommodatie van GRC 14 miste alleen nog een opslagruimte voor de instrumenten
van de fanfare en hun muziekschool.
Na overleg met de gemeente Altena is een tijdelijke oplossing gevonden in de vorm van een container, die inmiddels op het terrein van GRC 14 is geplaatst.
Wat de muziekschool betreft is het nog even afwachten of de gewenste uitbreiding van het complex van GRC 14 door de raad goedgekeurd gaat worden. Het idee is om bij deze uitbreiding diverse multifunctionele ruimtes te realiseren waar verschillende verenigingen gebruik van kunnen maken.
GRC 14 vervult graag een sociaal-maatschappelijke rol als voetbalvereniging en wil graag een vereniging zijn waarmee een mooie samenwerking mogelijk is. Daarom is GRC 14 ook trots op de samenwerking die zij zijn aangegaan met Kunst en Vriendschap. Uiteraard hopen beide verenigingen dat meer verenigingen en instanties de samenwerking zullen opzoeken. Inmiddels lopen er al diverse gesprekken met mogelijk geïnteresseerden.
Het bestuur van de voetbalvereniging merkt dat de gemeenteraad positief staat tegenover de uitbreiding en verwacht dat hun centrum in de toekomst nog beter tot zijn recht gaat komen. Ze hopen dat diverse verenigingen een plaats mogen vinden in de geplande uitbreiding.