Zoals met vrijwel alles zijn veel activiteiten van de dorpsraad in de afgelopen periode afgelast of opgeschoven. Uiteraard hebben we deelgenomen aan videovergaderingen en zo hebben we zelf ook vergaderd. Je kunt dan meepraten over een onderwerp maar je mist dan toch het persoonlijke contact en de informele contacten en gesprekjes die tijdens de koffie gehouden worden en dikwijls mooie dingen opleveren. 

Zo hebben we geen afscheid kunnen nemen van kernwethouder Peter van der Ven, waarmee we sinds onze oprichting goede contacten onderhielden. Tevens is ook de afspraak om kennis te maken met de nieuwe kernwethouder Shah Sheikkariem steeds opgeschoven. We zien als bestuur uit naar een ontmoeting met hem om kennis te maken en onze doelstellingen helder te maken en te bespreken. Goede laagdrempelige contacten zijn belangrijk.  

We zien ook uit naar een wandeling met burgemeester Lichtenberg door Giessen en Rijswijk want dat levert vast ook mooie ideeën en afspraken op. Deze staat in het voorjaar gepland. 

Waar we momenteel verder mee bezig zijn is de inrichting en faciliteiten van het Parelplein, we doen ons uiterste best hier iets moois van te maken, het wordt tenslotte echt het pareltje van Giessen-Rijswijk en onze omgeving. Gelukkig hebben we een deskundige commissie die hier veel energie insteekt.

Met de gemeente Altena praten we over de speelparkjes in onze dorpen. Deze worden bekeken en beoordeeld op de volgende zaken: voldoen deze nog, zijn de toestellen nog van deze tijd en vooral: hoe is het met de veiligheid gesteld? Ook hiervoor hebben we hulp van enkele dorpsgenoten die ons en de gemeente van de nodige informatie voorzien. Ook komt er een mooi speelparkje bij de Hartenjager. 

Verder nemen we deel aan gesprekken over de sociale Altenacode en de Mobiliteitsvisie 2040. 

Er is genoeg te doen en we hopen zoals velen dat de situatie zich zodanig ontwikkelt dat er weer efficiënt gewerkt kan worden en wij ons weer echt voor 100% in kunnen zetten voor de belangen van de leefgemeenschap en de eigenheid en het specifieke van onze mooie dorpen in het grote Altena. 

Heeft u vragen of ideeën, neem gerust contact op.

Hank van Helden

hank.vanhelden@giessenrijswijk.nl