Oud Papier
Beste inwoners van Giessen/Rijswijk,
Sinds oktober zijn containers beschikbaar gesteld door de gemeente om het oudpapier in aan te bieden.
We merken spijtig genoeg dat het hier en daar mis gaat met de regels die door de gemeente zijn voorgeschreven:
• Los papier en losse dozen mogen niet worden meegenomen
(Door er los papier in te gooien kan het container systeem in werking treden waardoor de vrijwilliger aan het systeem gehaakt kan worden met alle gevolgen van dien)
• Huisvuil hoort niet thuis in de papiercontainer
• Papier moet worden aangeboden op de openbare weg, niet op privéterrein
Onze ophalers mogen het papier niet meenemen als deze regels worden overtreden.
Andere manieren om het onze ophalers gemakkelijker te maken:
• Cluster de containers zo veel mogelijk per straat
• Zet de containers met de handvaten naar de straatkant
• Grotere dozen kapot scheuren/snijden. Als ze makkelijk in de container gaan, komen ze er ook makkelijk uit
Bedankt voor jullie medewerking!