De stichting gaat dorpsraad worden.

Nu de idealen van de Stichting voor een groot deel zijn verwezenlijkt gaat de stichting zich meer en meer richten op de functie als dorpsraad. Met de komst van één gemeente Altena zullen we ons dienen voor te bereiden op het laten doorklinken van onze belangen als inwoners van Giessen en Rijswijk in de toekomstige raad van Altena.

De komende tijd zullen wij u op allerlei wijzen benaderen met de vraag om mee te denken en misschien zelfs mee te doen om aan die nieuwe opdracht vorm te geven.