Nieuws Stichting 1GR

Door Wim Duizer

Op 4 juni jl. hebben we samen met het voltallige B&W de bewonersavond in het Brabantse land gehad. Voor ons als stichting was het heel fijn dat daarbij zoveel mensen uit Giessen en Rijswijk aanwezig waren. Dat geeft aan dat er vanuit de samenleving veel belangstelling is voor de toekomstige ontwikkelingen binnen onze gemeenschap.

We realiseren ons dat, ondanks de grote opkomst, we hiermee toch maar een klein deel van de bevolking hebben bereikt. Dit artikel in De Koppelaar wordt door een breder deel van onze inwoners gelezen. We hopen zo belangstelling te wekken voor onze idee-en over de leefbaarheid in de toekomst.

Als stichting hebben we op deze avond uitgelegd wat onze visie is op de toekomst. Helder is dat onze missie recht overeind blijft. Deze was en is: optimaliseren van de leefbaarheid in Giessen en Rijswijk door integratie en samenwerking.
Op deze avond hebben we als stichting drie aandachtspunten benoemd, die we samen met nieuw te vormen werkgroepen uit willen gaan werken, te weten:
– Centrum
– Zorg en huisvesting
– Veiligheid en buurtpreventie

Een aantal personen heeft zich al voor deze werkgroepen opgegeven, maar we willen hier graag meer mensen bij betrekken. Hierbij de oproep: als je belangstelling hebt voor één van de genoemde onderwerpen en een bijdrage wilt leveren aan een gezonde samenleving, geef je dan op via het intekenformulier op de website www.1gr.nl.

Het e-mailadres van de stichting is: secretariaat@1gr.nl.

Verder is op deze avond wat uitvoeriger stilgestaan bij het onderwerp buurtpreventie. Ook daar hebben zich al verschillende mensen voor aangemeld. Graag willen we hier een vervolg aan geven en wel samen met de gemeente en de politie.

Op 2 september gaan we uitgebreider op dit onderwerp in. Deze avond begint om 19.30 uur op het gemeentehuis. Wijkagent Job van Breugel zal hier waarschijnlijk bij aanwezig zijn.

Ook een interessante avond is die in het Brabantse Land op 6 oktober, georganiseerd door de gemeente: ex-inbreker Evert Jansen zal de inwoners van Rijswijk en Giessen het een en ander gaan vertellen over een veiligere omgeving. Op beide avonden is iedereen welkom.