Informatieavond druk bezocht

De inwoners van Giessen en Rijswijk gaven massaal gehoor aan de uitnodiging van de Stichting Één-Giessen/Rijswijk en de gemeente Woudrichem om bijgepraat te worden in de ontwikkeling van het centrumplan voor de beide kernen.

Burgemeester Noordergraaf benadrukte in zijn betoog dat inspraak en inbreng van de inwoners van groot belang is voor de instandhouding van de leefbaarheid in de woonkernen en hij prees de aanwezigen voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het IDOP. Dit plan ligt als visiedocument aan de basis van alles wat momenteel in Giessen en Rijswijk staat te gebeuren.

Vervolgens gaf wethouder Bergsma een toelichting op de planologische ontwikkelingen als gevolg van het verrijzen van een Brede School, het nieuwe zwembad en de verplaatsing van de sportvelden.

Wethouder De Peuter informeerde de aanwezigen over de voortgang van de reconstructie van de Parallelweg. Ook hij bedankte de bewoners voor hun inbreng van bij de planning en uitvoering van dit project.
Namens Woonlinie gaf Rick Broere een toelichting op de plannen en laatste stand van zaken met betrekking op de bouw van de Brede School. Nu zijn er een 5-tal partijen die straks –de planning is voorjaar 2015- vanuit één multifunctioneel gebouw onderwijs, opvang en jeugdzorg en fysiotherapie zullen aanbieden.
Dhr. Roeloef Wind gaf, mede namens de beide voetbalverenigingen, inzage in de plannen en de planning voor het nieuw te bouwen sportcomplex voor de fusieclub GRC 14. Middels een op de clubkleuren afgestemde artist-impressie toonde hij de aanwezigen een zeer realistische voorstelling hoe dit sportpark er uit zal komen te zien, en dat is werkelijk veelbelovend.
Aan het einde van de avond gaf Wim Duizer, als voorzitter van de Stichting Één-Giessen/Rijswijk, een korte terugblik op het gehele proces van planvorming in 2009 tot realisatie 2014. Hij wees erop dat er tot nu toe veel achter de schermen gewerkt is en dat er in relatief korte tijd veel tot stand is gekomen. Hij noemde het samengaan van de beide basisscholen, de fusie van de beide voetbalverenigingen, de aanbesteding van het nieuwe sportpark Almbos en de bouw van een brede school. Hij bedankte de gemeente en alle overige betrokkenen voor hun positieve instelling en coöperatieve inbreng. Er kan veel gebeuren in 5 jaar. De toekomst voor Giessen en Rijswijk ziet er goed uit.

11-10-2013/Herman Schreuders

Klik hier voor een beeldimpressie