iDOP aangeboden aan wethouder Bergsma

Dorpontwikkelingsplan

Hoe blijven Giessen en Rijswijk sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar?

Hoe beleeft u uw dorp? Hoe ziet u de toekomst van beide dorpen, apart en in relatie tot elkaar?

Over deze vragen hebben de inwoners van Giessen en Rijswijk drie avonden met elkaar nagedacht.Met de informatie vande inwoners is een integraal Dorpontwikkelingsplan (iDOP) opgesteld voor Giessen en Rijswijk. Dat vormt een leidraad voor de toekomst met concreet uitvoerbare actiepunten voor de korte, middellange en lange termijn. Het uiteindelijke plan is op 1 juli door de bureaus ZET en BRO aangeboden aan de inwoners van Giessen en Rijswijk. De bewoners hebben het op hun beurtaangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Bergsma nam het rapport in ontvangst. Hetcollege van burgemeester en wethouders, zal het rapportmet een advies voorleggen aan de gemeenteraad.

Lees hier het officiele rapport