Alle inwoners op de hoogte gebracht over stand van zaken

Nu de iDOP is afgerond kan het college van B&W zich daarover buigen en de gemeenteraad kan een visie gaan ontwikkelen.

Het bestuur van de stichting heeft de inwoners door middel van een flyer op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken.
Tevens wordt daarin een oproep gedaan aan de bevolking om de opiniërende- en/of besluitvormende raadsvergaderingen bij te wonen (resp. 25 januari en 14 februari).
De flyer is hier in te zien
Let op!! De besluitvormende gemeenteraadsvergadering is gewijzigd in dinsdag 15 februari !!