Presentatie rapport op 3e Bewonersavond 17-06-2010

Donderdagvond 17-06 jl presenteerde Bureau Z/BRO het integrale dorpsontwikkelingsplan. Totaal 30 inwoners uit beide kernen hoorden aan hoe de knelpunten en wensen die uit eerdere gesprekken duidelijk naar voren gekomen waren in de toekomst mogelijk aangepast en ingepast zouden kunnen worden. Een ambitieus en veelomvattend plan is het resultaat. Naar onze mening een uiterst zorgvuldige inventarisatie en een aantal, zoals deze avond bleek door de bevolking breed gedragen, en zeker haalbare aanbevelingen voor de ontwikkeling van beide dorpen zowel op korte termijn als toekomstgericht. Op 1 juli wordt het rapport officieel aan wethouder R. Bergsma aangeboden. Dit zal gedaan worden door een combinatie van jong en oud uit beide dorpen. Uit Giessen Dhr. P. (Piet) Kant met zijn kleinzoon en uit Rijswijk door de heer A. (Janus) Vos met een van zijn kleinkinderen. Deze aanbieding is publiek dus als u daar bij wil zijn dan moet u zich melden om 19.00 uur op het Gemeentehuis in Woudrichem.

De wethouder zal namens het College van B&W, vermoedelijk in de septembervergadering, het rapport inbrengen en bespreken met de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad de bevindingen en aanbevelingen uit dit rapport onderschrijft (het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Woudrichem in samenwerking met de provincie Noord-Brabant) kan zij teruggrijpen op een gedegen visiedocument bij het nemen van alle toekomstige beslissingen die de leefbaarheid van de beide kernen Giessen en Rijswijk (kunnen) beïnvloeden.

Zodra het definitieve rapport is aangeboden aan de wethouder kunt u de volledige inhoud raadplegen via deze site. Diegenen die op (één van) de informatieavonden is geweest, en zodoende direct betrokken was bij de totstandkoming van het rapport, en zijn/haar e-mail adres heeft achtergelaten kan zsm na 1 juli een digitale versie van het complete rapport in zijn/haar e-mailbox tegemoet zien.

Wij houden u op de hoogte.

Bestuur St 1 GR