2e Bewonersavond

Als vervolg op de eerste bewonersavond van 17 febr jl vond op donderdagavond 8 april jl een tweede bijeenkomst plaats waarbij 37 inwoners uit de beide kernen in 4 groepen, aan de hand van 4 thema’s, verder discussieerden  over de toekomst van  Giessen en Rijswijk.

Onder leiding van de medewerkers van Bureau Z/BRO  en de gemeente Woudrichem werden de ideeën met betrekking tot  1) Wonen en Verkeer, 2) Zorg, 3) Ruimtelijke inrichting en 4) Voorzieningen en sociale samenhang verder uitgewerkt.

Aan het einde van de avond constateerde projectleidster Kamieke van de Riet dat er zeker voldoende input was gekomen om een eerste concept voor een integraal dorpsontwikkelingsplan op te kunnen stellen.  Als alles volgens plan blijft verlopen is het de bedoeling  einde van de maand april alle deelnemers een verslag van deze bijeenkomst te sturen. De maand mei wordt dan gebruikt om alle plannen ambtelijk en provinciaal te toetsen en te stroomlijnen waarna begin juni een bewonerspresentatie zal kunnen plaatsvinden.

Het definitieve rapport zal dan eind juni aan de gemeente kunnen worden aangeboden en dan is het aan de politiek, is het aan de gemeenteraad, om het gepresenteerde IDOP vast te stellen als een visiedocument  waarop de toekomstige ontwikkeling van zowel Giessen als Rijswijk gebaseerd zal zijn.

Als Stichting 1 Giessen-Rijswijk volgen wij het proces op de voet en zijn ook wij zeer benieuwd naar de uiteindelijke uitkomsten en voorstellen.  Nu hebben alle inwoners de kans mee te denken in  de toekomstige leefbaarheid van beide dorpen. Nu heeft u de  gelegenheid uw mening en visie te laten horen en dat ontneemt u, als u nu niet mee doet , ‘straks’ de mogelijk om te zeggen ‘ze’ doen maar wat.  Daarom is het eigenlijk in meerder opzicht ‘ongehoord’ als u er nu niet bij bent (geweest).

Wordt vervolgd dus.

Hier ziet u een fotoimpressie van deze avond.