Definitief verslag 1e bewonersavond

Het verslag van de eerste bewonersavond is nu definitief vastgesteld. Nadat alle bezoekers en ook alle bewoners konden reageren op het concept zijn de op- en aanmerkingen besproken en verwerkt. Het definitieve verslag kunt u hier lezen