Veel belangstelling eerste bewonersbijeenkomst iDOP op 17 februari 2010

Voldoende voeding voor uitwerking IDOP

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 17 febr jl. kregen de dame en de heren van ZET/BRO (dat is het bureau dat namens de Provincie en de Gemeente Woudrichem opdracht gekregen heeft voor de uitwerking van het integrale dorpen ontwikkelingsplan) voldoende input. Nadat eerst wethouder Bergsma nogmaals, en duidelijk, uiteen gezet had waarom dit plan voor de inwoners van de beide kernen van groot belang was (geen reactie op opgelegde, maar voorinspraak op nog te maken plannen!) verdeelden de 70 aanwezigen zich in 5 groepen om onder leiding van een gespreksvoorzitter positieve en negatieve opmerkingen te maken over de veiligheid en leefbaarheid, nu, in de nabije maar ook in de ver(de)re toekomst.

De opkomst was opmerkelijk goed verdeeld, van de 68 deelnemers kwamen er 32 uit Giessen en 36 uit Rijswijk. De 2 overige bezoekers waren, en zijn, van ‘kom-af’ nog steeds historisch gebonden aan beide kernen.

Nu de eerste inventarisatie is afgerond en de onderzoekers zich vergewist en verdiept hebben in de geschiedenis van beide dorpen gaan zij aan de slag om te komen tot één, alomvattend, totaalplan. Dit zal in concept binnen 6 weken teruggekoppeld worden aan alle belanghebbenden. Zij die op de informatieavonden een e-mailadres hebben achtergelaten zullen persoonlijk via de mail op de hoogte gehouden worden. Overigens zal alle informatie ook steeds op deze website te zien en te volgen zijn.

Het bestuur is tevreden over de aanpak en het verloop tot nu toe. ‘Zij die er niet zijn worden uiteraard niet gehoord’ maar de bewoners en belanghebbenden die wel de moeite namen om mee te denken en te praten over de toekomst van beide kernen hebben op deze manier een prima en waardevolle bijdrage kunnen leveren’ De voortvarendheid waarmee de plannen nu verder worden uitgewerkt schept in elk geval verwachting en houdt de belangstelling levend.

Bestuur St 1 GR