Overhandiging plan nieuw dorpshart Giessen-Rijswijk

Met gepaste trots heeft het bestuur van de Stichting 1 GR het nieuwe dorpshart in boekvorm officieel uitgereikt aan het College van B&W en aan de direktie van Rabobank Altena. Ook werd hen een rapport met de financiële onderbouwing overhandigd.
Een historisch moment zoals de burgemeester zei voor zowel de gemeente als de Stichting.
Onze voorzitter voor dit jaar, de heer W. Duizer, memoreerde de goede samenwerking met de gemeente en de constructieve houding van beide partijen. Niet altijd waren we en zijn we het met elkaar eens, maar we zijn er steeds uitgekomen en hebben het vertrouwen ook in de toekomst samen op te zullen trekken. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
De burgemeester verklaarde ook dat mede door toedoen van de Stichting het college met andere ogen naar het verplaatsen van de voetbalvelden is gaan kijken. Het is veel meer een zaak van leefbaarheid geworden en een eenmalige kans om een nieuwe kern voor Giessen en Rijswijk te creëren. Hij loofde de aanpak van de Stichting.
De heer Pruijssers werd bedankt voor het feit dat de Rabobank in het kader van Toekomst door Samenspel het plantontwerp financieel heeft mogelijk gemaakt. Ook de Rabobank ziet het belang van de leefbaarheid van de dorpen. Maar leefbaarheid komt niet vanzelf, daar moet je aan werken en een visie hebben. Hij prees de wijze waarop de Stichting die visie ontwikkelt.