Jongerenavond groot succes

De Stichting organiseerde op 2 november 2009 haar eerste jongerenavond. Het was de bedoeling om de jongeren, onze toekomst, te informeren over de plannen van een nieuw dorpshart en te betrekken bij de ontwikkeling daarvan.
Voorzitter Wim Duizer opende de avond en gaf aan dat het bestuur zeer aangenaam verrast was met de grote belangstelling. Zo’n 50 inwoners waren aanwezig. Er waren, op volkomen willekeurige wijze, 70 jongeren persoonlijk uitgenodigd. Een enorme respons dus. De voorziiter legde in het kort het werk van de stichting uit. Daarna gaf dhr. Ben Bakker een toelichting op het werk en het resultaat van de door de gemeente ingestelde Task Force. Ben was lid van die werkgroep en deed een verhelderende uiteenzetting van het uiteindelijke advies om de voetbalvelden te verplaatsen naar de Karbogerd.
Vervolgens deed dhr. Kees Timmer uitleg over de opdracht die zijn architectenbureau kreeg van de stichting (financieel mogelijk gemaakt door de Rabobank en de OV den Alm) een conceptplan te maken voor een nieuw dorpshart. Hij presenteerde daarna op uitgebreide wijze de resultaten. Zijn betoog werd heel inzichtelijk gemaakt door de verhelderende beeldpresentatie.
Na de pauze deed Kees van Tilborg uitleg over de op handen zijnde IDOP (Integraal DOrpen Plan). Dit uitgebreide onderzoek zal binnenkort worden opgestart door de gemeente Woudrichem in samenwerking met de Stichting 1GR. De grote wens van de stichting is dat bij dit onderzoek zoveel mogelijk inwoners worden betrokken zodat een duidelijk beeld kan worden verkregen van de wensen van de inwoners van Giessen en Rijswijk. Hierbij gaat het niet alléén over een nieuw dorpshart.
Er werden vervolgens een aantal vragen gesteld door de aanwezigen aan het bestuur, waarna iedereen de mogelijkheid kreeg een door middel van een vragenlijst hun persoonlijke mening te geven over een aantal willekeurige stellingen. Met die peiling hoopt het bestuur richting te kunnen geven aan de IDOP.
Ook kreeg iedereen de gelegenheid om zich beschikbaar te stellen in de toekomst actief deel te nemen aan de IDOP. Met grote tevredenheid kon het bestuur melden dat zeker 30 mensen daarvoor belangstelling hadden. Dit overtreft ruimschoots alle verwachtingen.
Het bestuur hecht er overigens grote waarde aan dat elke inwoner van Giessen en Rijswijk die zich actief wil inzetten tijdens de IDOP van harte welkom is en zich kan melden bij het secretariaat. Graag zelfs.
Namens het bestuur besloot de voorzitter deze eerste publieke avond van de Stichting.