Voordeur GiessenRijswijk vernieuwd

Naar aanleiding van ons verzoek is op 21 april j.l. de “voordeur” van Giessen-Rijswijk opnieuw ingericht. Klik hier voor een fotoimpressie
Vice-voorzitter W.C. Duizer had de volgende toespraak, gericht aan wethouder de Peuter en het overige gezelschap:

Geachte wethouder, hr Schutte en verdere aanwezige,

Het is mij een eer om u hier namens de stichting 1 Giessen Rijswijk toe te spreken. Dit in plaats van de huidige voorzitter omdat die voor werkzaamheden elders is.

Half vorig jaar hebben wij ons voor het eerst gepresenteerd bij burgemeester en wethouders van onze gemeente waar het college aangaf ingenomen te zijn met ons initiatief een Giessen Rijswijk.

Daarna hebben we herhaaldelijk formeel en informeel contact gehad met de B&W en de raad.

We zijn nu een klein jaar onderweg en op onze zoektocht hoe dit contact handen en voeten kan krijgen staan wij hier nu om het eerste zichtbare resultaat van deze zoektocht te kunnen starten: ” de metamorfose van de rotonde in Rijswijk”

Zaterdagavond kreeg ik het ontwerp met uitleg voor het eerst onder ogen.

Ik heb geen verstand van tuinieren maar ik heb het volste vertrouwen in het bedrijf Schutte dat dit mooi wordt.

Ook de uitleg die deheer Schutte hiervoor geeft spreekt mij wel aan. De vorm is een bloem

In het hart van deze bloem staan 2 soorten beplanting die samen een kern Giessen Rijswijk symboliseren.

Rondom de kern staan 2 soorten bloemen ieder met zijn eigen schoonheid maar nodig om de mooie bloem te vormen.

Rondom het hart zijn acht perkjes gesitueerd die de 8 kernen van de gemeente woudrichem aangeven.

Gressen en Rijswijk maken hier deel van uit.

Ik zou zeggen Giessen en Rijswijk maken deel uit van deze gemeente, staan daar middenin maar hebben samen toch ook een unieke plaats in dit geheel.

Van de planten heb ik niet veel verstand. Ik heb dit voorgelegd aan een vriend van mij en hem gevraagd wat hij er van vind.

Hij kwam tot een andere benadering namelijk vanuit de heraldiek. Van onderaf naar boven gezien:

· maagdenpalm: doet denken aan expansiedrift door de stevige uitbreiding van de

worteluitloop. Te vergelijken met ruimte voor de mensen geven.

· Lavendel: kruidig, welriekend: geeft gevoel van welzijn

· Alchemilla (vrouwen mantel): mantel geeft warmte ook gevoel van welzijn en geborgenheid

· Taxus: onvoorstelbaar herstellend vermogen (herstelt bijv. van heftige snoeiingrepen dus zeer geschikt als herstellende beschermingswal.

· Miscanthus (gras): ieder graan enelke rijstkorrel is afkomstig van gras wat staat voor voedsel. Voedsel betekent weer welvaart.

· Eupatorium (koninginnekruid): de koningin van de planten wat staat voor het koningshuis.

Hiermee weten we ons verbonden met de overheden.

Dromen mag, kan geen kwaad.

Het zou te ver voeren om dit verder uit te werken. Wellicht in de toekomst mogelijk in een soort gemeenschappelijke ruimte in het nieuw te vormen hart van Giessen en Rijswijk.

Wellicht een eigen soort literair café afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van onze dorpen.

Ik wil ook nog even stilstaan bij ons verzoek van 28 december.

Hierin verzochten wij u om ook de rotonde in Giessen als zijnde de tweede voordeur van onze dorpen aan te passen.

We begrijpen dat dit niet door de gemeente kan omdat deze rotonde van de provincie is.

Maar ligt hier niet een schone taak om de provincie duidelijk te maken dat als ze iets willen doen aan het kleine kernen beleid hier een prima mogelijkheid ligt om aan de gemeenschap duidelijk te maken dat het hun ernst is.