Stichting stuurt brief naar College ivm rotondes

College van B&W van Woudrichem

Postbus 6

4285 ZG WOUDRICHEM

 

Datum: 28-12-2007

Betreft: Rotondes Giessen/Rijswijk

Geacht college,

Iedere goede architect tracht bij het ontwerp van de ingang van een particuliere woning iets van de levensstijl en het karakter van de bewoners in zijn ontwerp mee te nemen. Bij de een zal dat rechtlijnig zijn, bij de ander meer uitbundig of ingetogen en bij weer een ander iets frivools. Op deze manier kan de oplettende bezoeker al bij zijn betreden van het perceel iets lezen over de aard van de bewoners van het pand.

Bij overheidsgebouwen is de ingang meestal neutraal, statisch en afhankelijk van de financiële staat van de opdrachtgever versiert met een wapen, een bordes o.d.

Bij ondernemingen is de ingangspartij meestal uitnodigend en vriendelijk om eventuele klanten een goede eerste indruk van het bedrijf te geven.

Bovengenoemde regels gelden ook voor ingangspartijen van steden en dorpen. Een bezoeker krijgt bij het binnenrijden van een stad of dorp gelijk een eerste indruk van de bestuurders, de woonomgeving en de bewoners.

In dit kader willen wij U wijzen op de rotondes(voordeuren) van de dorpen Giessen en Rijswijk. Deze voordeuren liggen er desolaat, slecht onderhouden en zonder enige kraak of smaak bij. Wat voor eerste indruk krijgen bezoekers van onze dorpen bij het zien van deze onooglijke verkeerspleinen? Zouden de inwoners ook van die arme grijze, depressieve muizen zijn? Besteedt men hier geen aandacht aan zijn woonomgeving en leefbaarheid?

Als we om ons heen kijken zien we alom rotondes die worden aangekleed met bloembollen, planten, bloemen en lage bloeiende struiken en wordt de beplanting keurig onderhouden. In dit verband wijs ik u op de rotondes in de N233 naar Zaltbommel en de toegangswegen naar onze provincie hoofdstad. Degenen die met vakantie naar Frankrijk zijn geweest hebben kunnen zien hoe de bestuurders van gemeenten daar hun best doen om de ingang naar hun plaats met bloemen etc. zo aantrekkelijk en vriendelijk mogelijk te maken.

Wij zijn dan ook erg verdrietig over de aankleding van onze rotondes(voordeuren). Zij zijn aangelegd en hier of daar is op een rommelzolder nog wat graszaad gevonden om de middencirkel en bermen in te zaaien. Af en toe rijdt er met veel vaart een gemotoriseerde grasmaaier over, zonder dat het afgemaaide gras wordt opgeruimd, dat moet vanzelf maar wegrotten. Voor de oplettende bezoeker is dat geen vrolijke aanblik en geeft het ook geen goede eerste indruk van onze woonomgeving en het is zeker geen afspiegeling van het karakter van de bewoners van de dorpen.

Wij nemen aan dat op uw begroting voor de groenvoorziening in uw gemeente ook een post is opgenomen voor de aankleding en het onderhoud van diverse rotondes, waaruit U, voor het volgende plantseizoen, onze voordeuren een face lift kunt geven, zodat ze een visitekaartje worden van onze dorpen en uw gemeente.

Hiermee verhoogt U in hoge mate de bezoekersvriendelijkheid van onze dorpen en ook die van de gehele gemeente.

Gaarne vernemen wij van u of en wanneer u met deze klantvriendelijke werkzaamheden van start gaat. Als U mocht beslissen geen actie hierin te zullen ondernemen, zouden wij graag de reden daarvan vernemen.

Inmiddels verblijven wij, met de meeste hoogachting,

D.B. van Vugt(secr.)